Summering Skörd 2022

Årets skörd stäcker sig från vecka 28 fram till vecka 38 med merparten av leveranser under augusti månad. Det blev en rekordstor invägning för vår del som totalt resulterade i 81755 ton spannmål.
Leveranserna fördelade sig på våra fyra spannmålsmottagningar enligt:
Hov – 65503 ton
Vallberga – 8445 ton
Vistorp Förslöv - 4621 ton
Ågård Eldsberga – 3186 ton

Stort tack till all personal som arbetat extra hårt under dessa veckor för att säkerställa god mottagning och hantering av spannmålet. Det har fungerat fantastiskt bra med trots den stora mängden.
Och tack till alla leverantörer som förser oss med spannmål.

Spannmålen har generellt tröskats under torra förhållanden med låga vattenhalter och sund vara. Den höga skörden har dock resulterat i ovanligt låga proteinhalter. Märkbart i år ha varit att det förekommit ovanligt mycket mjöldryga på råg och vårvete, det är dock stora lokala skillnader. Detta har vi inte sett på fler år.