KUNDNÄRA - KOMPETENS - KVALITET

Vallberga Lantmän - lantbruksföretaget mitt i Södra Hallands vackra jordbrukslandskap.

Vallberga Lantmän bildades för över hundra år sedan, 1904, och har sedan dess gjort en lång och utvecklande företagsresa. Verksamheten har genom åren vuxit och vi har bl a investerat i utökad lagrings- och torkkapacitet samt en ny högteknologisk foderfabrik som tillverkar ca 125 000 ton foder per år.


Vallberga Lantmän är en fristående aktör, ett starkt medlemsägt företag som förser lantbrukare med de kvalitetsvaror och tjänster som behövs för att driva ett modernt jordbruk. En del av överskottet från försäljningen går tillbaka till ägarna -det vill säga våra medlemmar.


Vi arbetar varje dag för att vara en komplett lantbrukspartner inom foder, växtodling och spannmål, framförallt för dig som är lantbrukare i hela södra Sverige. En lokal partner mitt i ditt odlingsområde med en av Europas mest moderna anläggningar för spannmålsmottagning och högkvalitativ gårdsanpassad fodertillverkning.


Vallberga Lantmän säljer bl a värmebehandlat nöt- & grisfoder, pellets, kross och mjöl. Medel för växtodling som kalk, gödsel, utsäde, frö och växtskydd. I vår välsorterade butik i Vallberga kan du botanisera i ett rikt produktsortiment, här finns allt för dig som är lantbrukare, villaägare, trädgårdsentusiast eller djurägare, t ex verktyg, trädgårdsredskap, färg, häst- och smådjursfoder.


Vallberga Lantmän är medlemmar i DLA Agro -en nordisk inköpsorganisation som ger oss fördelaktiga inköpsvillkor på bland annat mineralgödsel, växtskyddsmedel och foderråvaror vilket i sin tur ger dig som medlem bra lönsamhet.


Ring 0430-162 00

Våra medarbetare har stor erfarenhet och finns tillgängliga när du behöver rådgivning.

Läs mer om oss i vår företagsbroschyr!

" Vallberga Lantmän tror på svenskt lantbruk och fortsätter att investera för framtiden. Allt för att vara en komplett leverantör för våra medlemmar, med god service, samt engagerad och kunnig personal "

Jörgen Karlsson, VD

DOKUMENT

Nedan hittar ni våra blanketter, årsredovisning, hållbarhetsrapport, certifikat samt information om GDPR

  • BLANKETTER
  • ÅRSREDOVISNINGAR
  • GDPR
  • CERTIFIKAT
GDPR

Vallberga Lantmäns integritetspolicy


Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför vi gör det. Allt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Vallberga Lantmän, orgnr: 749200-3038, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Vallberga Lantmän värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får vi Dina uppgifter

Vid tillfällen som till exempel, offertförfrågan, upplägg av kundkonto eller ansökan om medlemskap innebär det att du lämnar någon form av information till Vallberga Lantmän. Detta kan till exempel användas för kreditupplysning, fakturering eller kontakt via mail eller telefon.

Personuppgifter vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer.

Så använder vi dina uppgifter

Vallberga Lantmän behandlar dina personuppgifter för att kunna I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till att fullgöra våra tjänster mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Helt enkelt för att ge dig god service och veta hur vi kommer i kontakt med dig om något oförutsett uppstår och vid fakturautskick mm.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Vallberga Lantmän. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Vallberga Lantmän.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vallberga Lantmän sparar dina personuppgifter så länge du är kontokund eller medlem och så länge som det krävs för att uppfylla våra åtagande dock längst sju år som bokföringslagen kräver.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Vallberga Lantmän Lantmannaplan 5, 312 50 VALLBERGA.

Om dina uppgifter hos Vallberga Lantmän är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Överföring till tredje land

Vallberga Lantmän överför aldrig dina personuppgifter länder utanför EU/EES.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Vårt fokus ligger på en långsiktig hållbar utveckling av det svenska lantbruket som en grund för samhälle, ekonomi och miljö.

Vi ser kvalitet, miljö och sociala förhållanden som samverkande delar i hela vår verksamhet. Det innebär att vi verkar för att våra tjänster uppfyller kunders behov och förväntningar och att de utförs med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete tillsammans med vår personal, våra kunder och leverantörer. Vi använder Improvin som vår gemensamma plattform. Vi vill verka för en hållbar och sund ekonomi över generationer.

FÖRTROENDEVALDA

PER-OLA CARLSSON

Ordförande

Börsgård Faurås 208

311 94 FALKENBERG

070-377 01 83

perola.carlsson@telia.com

LARS BJÖRNBERG

Vice Ordförande

Mellby 1 Björnsgård

312 96 LAHOLM

0430-232 44

070-812 32 44

bjornberg.lars@gmail.com

INGVAR BARTHOLDSSON

JOEL SVENSSON

Eldsberga Ågård 568

305 97 ELDSBERGA

073-020 23 33

agard@eldsberga.se

ELIN GUNNARSSON

Ösarp 121

312 91 LAHOLM

073-366 35 33

elin@skottorp.com

FREDRIK JOHANSSON

Södergård 1, Skäggalösa

342 55 GRIMSLÖV

070-823 08 60

fredrik0708230860@yahoo.se

KRISTINA HUGNE

Dalsgård 160

311 65 VESSIGEBRO

073- 801 13 08

kristina.hugne36@gmail.com

MAGDALENA GUSTAFSSON

Suppleant 1

Hansagård 1 Skottorp

312 96 LAHOLM

070-6762509

magda77@telia.com

ANDERS SVENSSON

Suppleant 2

Svedbergavägen 159

254 76 ALLERUM

070-551 84 19

1anderssvensson@telia.com

ROGER NILSSON

Revisor förtroendevald

Tormarpsvägen 6

312 95 LAHOLM

0430-225 50

070-952 25 50

ANDREAS SVENSSON

Revisor förtroendevald

Brännalt 6145

269 96 BÅSTAD

0431-740 97

070-592 77 21JÖRGEN ANDERSSON

Valberedning Sammankallande

Spannarp 96

432 77 TVÅÅKER

0340-430 29

070-644 30 29

MAGNUS UHLIN

Valberedning

Torp

312 97 LAHOLM

0430-260 02

070-872 87 48

ROGER MOHLIN

Valberedning

Vantingevägen 345

262 91 ÄNGELHOLM

0431- 45 29 10

070-556 49 41

ANDERS BJÖRKHEIM

Valberedning

Pehr Hörbergs väg 30

343 73 VIRESTAD

070-662 31 28

HENRIK OLSSON

Valberedning

Värestorps gård 1

312 95 LAHOLM

070-939 58 09

KERSTIN NILSSON

Valberedning

Värestorp 52

312 95 LAHOLM

073-380 79 62

GÖRAN KULNEFF

Valberedning

Hålarpsvägen 126

269 92 BÅSTAD

070- 221 48 89