KUNDNÄRA – KOMPETENS – KVALITET

Vallberga Lantmän – lantbruksföretaget mitt i Södra Hallands vackra jordbrukslandskap.

Vallberga Lantmän bildades för över hundra år sedan, 1904, och har sedan dess gjort en lång och utvecklande företagsresa. Verksamheten har genom åren vuxit och vi har bl a investerat i utökad lagrings- och torkkapacitet samt en ny högteknologisk foderfabrik som tillverkar ca 100 000 ton foder per år.


Vallberga Lantmän är en fristående aktör, ett starkt medlemsägt företag som förser lantbrukare med de kvalitetsvaror och tjänster som behövs för att driva ett modernt jordbruk. En del av överskottet från försäljningen går tillbaka till ägarna -det vill säga våra medlemmar.


Vi arbetar varje dag för att vara en komplett lantbrukspartner inom foder, växtodling och spannmål, framförallt för dig som är lantbrukare i Halland, Skåne och Småland. En lokal partner mitt i ditt odlingsområde med en av Europas mest moderna anläggningar för spannmålsmottagning och högkvalitativ gårdsanpassad fodertillverkning.


Vallberga Lantmän säljer bl a värmebehandlat nöt- & grisfoder, pellets, kross och mjöl. Medel för växtodling som kalk, gödsel, utsäde, frö och växtskydd. I vår välsorterade butik i Vallberga kan du botanisera i ett rikt produktsortiment, här finns allt för dig som är lantbrukare, villaägare, trädgårdsentusiast eller djurägare, t ex verktyg, trädgårdsredskap, färg, häst- och smådjursfoder.


Vallberga Lantmän är medlemmar i DLA Agro -en nordisk inköpsorganisation som ger oss fördelaktiga inköpsvillkor på bland annat mineralgödsel, växtskyddsmedel och foderråvaror vilket i sin tur ger dig som medlem bra lönsamhet.


Ring 0430-162 00

Våra medarbetare har stor erfarenhet och finns tillgängliga när du behöver rådgivning.

Läs mer om oss i vår företagsbroschyr!

” Vallberga Lantmän tror på svenskt lantbruk och fortsätter att investera för framtiden. Allt för att vara en komplett leverantör för våra medlemmar, med transporter i egna fordon, god service och engagerad personal ”

Jörgen Karlsson, VD

DOKUMENT

Nedan hittar ni våra årsredovisningar samt blanketter

  • BLANKETTER
  • ÅRSREDOVISNINGAR
  • GDPR
  • CERTIFIKAT
GDPR

Vallberga Lantmäns integritetspolicy


Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför vi gör det. Allt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Vallberga Lantmän, orgnr: 749200-3038, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Vallberga Lantmän värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får vi Dina uppgifter

Vid tillfällen som till exempel, offertförfrågan, upplägg av kundkonto eller ansökan om medlemskap innebär det att du lämnar någon form av information till Vallberga Lantmän. Detta kan till exempel användas för kreditupplysning, fakturering eller kontakt via mail eller telefon.

Personuppgifter vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer.

Så använder vi dina uppgifter

Vallberga Lantmän behandlar dina personuppgifter för att kunna I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till att fullgöra våra tjänster mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Helt enkelt för att ge dig god service och veta hur vi kommer i kontakt med dig om något oförutsett uppstår och vid fakturautskick mm.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Vallberga Lantmän. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Vallberga Lantmän.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vallberga Lantmän sparar dina personuppgifter så länge du är kontokund eller medlem och så länge som det krävs för att uppfylla våra åtagande dock längst sju år som bokföringslagen kräver.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Vallberga Lantmän Lantmannaplan 5, 312 50 VALLBERGA.

Om dina uppgifter hos Vallberga Lantmän är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Överföring till tredje land

Vallberga Lantmän överför aldrig dina personuppgifter länder utanför EU/EES.

FÖRTROENDEVALDA

JOAKIM BRONELIUS

Ordförande

Brostorps Gård

312 92 LAHOLM

0430-921 54

070-899 21 26

jbronelius@gmail.com

PER-OLA CARLSSON

Vice ordförande

Börsgård Faurås 208

311 94 FALKENBERG

0346-180 18

070-377 01 83

perola.carlsson@telia.com

PETER ANDERSSON

Årnarp Nygård

305 94 HALMSTAD

035-440 23

070-844 47 91

arnarp.nygard@telia.com

STEFAN CARLSSON

Erixberg Ålstorp

312 95 LAHOLM

070-887 38 13

erixberg@live.se

LARS BJÖRNBERG

Mellby 1 Björnsgård

312 96 LAHOLM

0430-232 44

070-812 32 44

bjornberg.lars@gmail.com

INGVAR BARTHOLDSSON

JOEL SVENSSON

Eldsberga Ågård 568

305 97 ELDSBERGA

073-020 23 33

agard@eldsberga.se

ELIN GUNNARSSON

Ösarp 121

312 91 LAHOLM

0733-663533

elin@skottorp.se

FREDRIK JOHANSSON

Suppleant 1

Södergård 1, Skäggalösa

342 55 GRIMSLÖV

070-823 08 60

fredrik0708230860@yahoo.se

KRISTINA HUGNE

Suppleant 2

Dalsgård 160

311 65 VESSIGEBRO

073- 801 13 08

kristina.hugne36@gmail.com

ROGER NILSSON

Revisor förtroendevald

Tormarpsvägen 6

312 95 LAHOLM

0430-225 50

070-952 25 50

ANDREAS SVENSSON

Revisor förtroendevald

Brännalt 6145

269 96 BÅSTAD

0431-740 97

070-592 77 21

ANDERS NILSSON

Valberedning Sammankallande

Skråmered 54

312 98 VÅXTORP

070-930 06 22

MAGNUS UHLIN

Valberedning

Torp

312 97 LAHOLM

0430-260 02

070-872 87 48

ROGER MOHLIN

Valberedning

Vantingevägen 345

262 91 ÄNGELHOLM

0431- 45 29 10

070-556 49 41

JAN SVENSSON

Valberedning

Hjortsberga Vret

342 95 ALVESTA

0472-134 71

070-376 69 56

JÖRGEN ANDERSSON

Valberedning

Spannarp 96

432 77 TVÅÅKER

0340-430 29

070-644 30 29

ANDERS SVENSSON

Valberedning

Svedbergavägen 159

254 76 ALLERUM

070- 551 84 19

KERSTIN NILSSON

Valberedning

Ålstorp 72

312 94 LAHOLM

073-380 79 62