GDPR

Vallberga Lantmäns integritetspolicy

Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför vi gör det. Allt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Vallberga Lantmän, orgnr: 749200-3038, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.


Vallberga Lantmän värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får vi Dina uppgifter

Vid tillfällen som till exempel, offertförfrågan, upplägg av kundkonto eller ansökan om medlemskap innebär det att du lämnar någon form av information till Vallberga Lantmän. Detta kan till exempel användas för kreditupplysning, fakturering eller kontakt via mail eller telefon.

Personuppgifter vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer.

Så använder vi dina uppgifter

Vallberga Lantmän behandlar dina personuppgifter för att kunna I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till att fullgöra våra tjänster mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Helt enkelt för att ge dig god service och veta hur vi kommer i kontakt med dig om något oförutsett uppstår och vid fakturautskick mm.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Vallberga Lantmän. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Vallberga Lantmän.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vallberga Lantmän sparar dina personuppgifter så länge du är kontokund eller medlem och så länge som det krävs för att uppfylla våra åtagande dock längst sju år som bokföringslagen kräver.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.


Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Vallberga Lantmän Lantmannaplan 5, 312 50 VALLBERGA.

Om dina uppgifter hos Vallberga Lantmän är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Överföring till tredje land

Vallberga Lantmän överför aldrig dina personuppgifter länder utanför EU/EES.