SÄKERHETSDATABLAD

Här kan du söka säkerhetsdatablad för kemiska produkter som vi tillhandahåller.

Säkerhetsdatabladet skall innehålla den information som användaren behöver för att kunna hantera produkten på ett säkert och miljömässigt acceptabelt sätt.

Lagstiftningen för säkerhetsdatablad är harmoniserad inom EU genom kemikalieförordningen Reach (EG) Nr 1907/2006. För information om vilka kemiska produkter det krävs säkerhetsdatablad för, vänligen besök Kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se.


För säkerhetsdatablad, klicka på länken nedan.

https://ichemistry.intersolia.com/main/lantmanna/External?name=ext.user&password=Ktfr*62deS