SPANNMÅLSHANTERING MED HÖG KVALITET

Vid våra egna anläggningar i Hov och Vallberga samt hos våra samarbetspartners på Ågård och i Vistorp tar vi emot ca 80 000 ton spannmål, oljeväxter och trindsäd från våra medlemmar och kunder. Vi erbjuder även hämtning av spannmål på din gård.

De senaste åren har vi utvecklat mottagningsanläggningarna för att processen ska bli än mer effektiv, minska köerna och öka mottagningskapaciteten.

I Hov väger våra leverantörer själva ut via en automatvåg.

Spannmålstorken i Hov drivs med biogas med direktverkande linjegasbrännare –

den miljö- och energieffektivaste torkningen.


All spannmål som lämnas in analyseras i vårt eget laboratorium i Hov och alla slutprodukter loggas och referensprover sparas från alla leveranser. Vi kyler spannmålen snabbt och effektivt för att hålla stabil temperatur i spannmålssilo.

Vår lagring och hantering av spannmål övervakas och temperatur loggas kontinuerligt.

Marknaden för spannmål och oljeväxter är rörlig och vi bevakar marknaden noga för att följa dagspriser och aktuella marknadsrapporter. Kontakta oss om du vill ha rådgivning och/eller hjälp att säkra dina försäljningspriser inför årets skörd. Du kan även legolagra din spannmål hos oss för att användas i foder eller säljas vid senare tillfälle.

ÖPPETTIDER HOV

Måndag – Fredag: 07.15 – 16.15

Under skörd utökar vi våra öppettider för mottagning av spannmål.

Dessa öppettider uppdateras dagligen på vår hemsida, telefon 0430-234 21 och Facebook Vallberga Lantbruk.


För att minska belastningen på Hovsvägen uppmanar vi till att leveranser till och från anläggningen sker via väg 24.

DOKUMENTATION

Nedan hittar ni dokumentation om årets och föregående års skörd

  • SKÖRD 2021
  • SLUTPRISER
SKÖRD 2021

Skörd 2022

Allmänna Inköpsvillkor AIS2020 

(Avsteg från AIS 2020 §3.3 – Vi kräver endast en leveransförsäkran för skörd 2021 inte per leverans)

GODA RÅD

FUSARIUM

Riktlinjer för att undvika fusariumtoxiner i spannmål

PRIMA SPANNMÅL

Så fort axet slagits av har spannmålet gått från att vara gröda till att istället vara livsmedel eller foderråvara. Därför är det mycket viktigt att man från början tänker på att hantera sin spannmål på ett hygieniskt riktigt sätt. På så sätt säkrar man inte bara att det blir en prima vara, dvs en god kvalitet på maten och fodret, utan det är också ett bra sätt att se till att få ett bra pris för sin produkt.

KONTAKT SPANNMÅL

JÖRGEN TAGESSON

PETER HANSSON

Inköpare, Säljare

0430-162 17

peter@vallberga.nu

Glenn Kaufeldt

Jörgen Karlsson

LOTTA OLESTÅL

Administration, Avräkning

0430-162 33

lotta.o@vallberga.nu

AGNETHA JOHANNESSON

Administration, Avräkning

0430-162 08

agnetha@vallberga.nu

Maria Jonsson