VÄXTODLING FÖR BÄSTA ODLINGSRESULTAT

Växtodlingen utgör själva grunden för lantbruket. Vi ser som vår uppgift att erbjuda våra medlemmar och kunder kompetent växtodlingsservice och enkel tillgång till alla de växtodlingsprodukter som behövs för att driva ett modernt jordbruk med hög avkastning. Vi har ett brett sortiment som täcker in de flesta grödor. 


Under hela växtodlingssäsongen finns vi tillgängliga som rådgivare och låter våra medlemmar och kunder dra nytta av den kunskap och erfarenhet som finns i föreningen. Vi har etablerade samarbeten med maskinstationer vilka utför kalkning, sprutning, majssådd och ensilering. Vi tittar på olika försök i Sverige och Danmark och håller oss ständigt uppdaterade baserat på kvalificerad forskning och utveckling.


Våra produkter t ex fröer, utsäde, kalk, växtnäring och växtskyddsmedel är av hög kvalitet. Produkterna kommer från ledande leverantörer och säljs till konkurrenskraftiga priser.


Vi välkomnar både nya och gamla kunder att planera sin växtodling tillsammans med oss. Vi är noga med att anpassa växtodlingen utifrån din gårds förutsättningar och marknadens behov. Vi gör gärna gårdsbesök.

Välkommen att kontakta oss.

KALK

Kalkning är grunden för lönsam växtodling

Med kalkning förenar du en långsiktig hållbar växtodling med högre avkastning.

 • Försurande ämnen i marken neutraliseras
 • De flesta näringsämnena blir mer tillgängliga för växten
 • Daggmaskar och mikroorganismer i marken stimuleras
 • Växtrester och annat organiskt material omvandlas snabbare till mull
 • Markstrukturen förbättras vilket ger ökad vattengenomsläpplighet, lättare jordbearbetning och ökad rotutveckling
 • Vid gott kalktillstånd binds tungmetaller, tex kadmium, hårdare i marken och halten i växterna minskar
 • Vi erbjuder kalk med och utan magnesium
 • Kontakta säljare för rätt sorts kalk till din mark

Markkartering

Aktuell markkartering är ett bra verktyg i strävan mot en god odlingsekonomi. Vi erbjuder markkartering i samarbete med LMI. Provtagning utförs av extern provtagare. Undvik att ta prover mindre än 1 månad efter gödsling och 1 år efter kalkning.

Markkartering görs lämpligast efter skörd.

VÄXTNÄRING

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

YaraBela NS 27-4 Axan

Axan är ett kvävegödselmedel med måttlig svavelhalt. Innehåller en mindre mängd magnesium. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.

Suprasalpeter N27

Suprasalpeter N27 är ett kvävegödselmedel med lika delar ammonium och nitratkväve. Produkten innehåller en hög halt magnesium.

YaraBela NS 24-6 Sulfan

Sulfan är en kväveprodukt med högt svavelinnehåll anpassat till oljeväxter. I vall passar Sulfan då P och K tillförs med annan gödning eller stallgödsel.

YaraLiva N 15,5 Kalksalpeter

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en högre kväveeffektivitet och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel.

Import NS 27-4

Import NS från Achema eller Anwill med måttlig svavelhalt anpassad för spannmåls– och växtodling.

Import N 34

Kvävegödsel baserat på ammoniumnitrat. Granulerad.

YaraMila Raps NPK 17-5-10

YaraMila Raps är ett P– och K– starkt gödselmedel med extra mycket svavel och bor, samt en mindre mängd magnesium. Produkten är framtagen för att passa speciella näringsbehov som oljeväxter och andra kålväxter har.

YaraMila NPK 20-5-10

Passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.

YaraMila NPK 21-3-10

Passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll.

YaraMila NPK 22-6-6

Bra som startgiva på jordar med lågt fosforinnehåll och normalt kaliuminnehåll.

YaraMila NPK 24-4-5

Ett gödselmedel för jordar i fosfor– och kaliumklass III.

YaraMila NPK 26-3-5

En kvävestark produkt för jordar med relativt högt kalium– och fosforinnehåll.

YaraMila NK 22-0-12

Ett NK-gödselmedel med balanserad svavelhalt. Används även till återväxtgödsling i vall, samt till spannmål och förstaskörd i vall där fosfor inte behövs.

YaraMila Promagna NPK 8-5-19

Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikronäring och är klorfri.

YaraMila Promagna NPK 11-5-18

Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller en bredd av mikronäring och är klorfri.

YaraMila Höst NPK 8-10,5-20 MN

Produkten passar främst på lättare jordar och på jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och K på grund av nivån och relationen mellan fosfor och kalium. Kvävet är i form av ammonium.

YaraMila Höst NPK 10-14-12

Höst 10-14-12 är specialgjord för lätta lerjordar och lerjordar med bra kaliumstatus.

Yara Mila Probeta NPK 15-4-8

Probeta är ett gödselmedel speciellt framtaget för sockerbetans näringsbehov och för att passa svenska jordar. Med en giva tillförs alla näringsämnen betan behöver.

Map NP 12-23

Fosforgödselmedel för höstgödsling vid sådd av stråsäd på jordar med relativt högt kaliuminnehåll, eller som startgiva för majs.

Yara PK 11-21

PK-gödselmedel för höstgödsling av höstsäd på jordar med kaliumbehov samt för gödsling av baljväxter på våren.

Yara Superfosfat P 20

Fosforgödselmedel för jordar med lågt fosforinnehåll och relativt högt kaliuminnehåll.

Kalisalt K50

Kaliumklorid med 50% kaliuminnehåll för kaliumgödsling främst till vall.

Besal Na38

Natriumgödselmedel till sockerbetor.

Patentkali (Kalimagnesia)

Klorfattigt gödselmedel innehållande 25% kalium, 6 % magnesium och 18% svavel. KRAV godkänt gödselmedel.

Kaliumsulfat

Ett klorfritt kaliumgödselmedel innehållande 41,5% kalium och 18% svavel. KRAV godkänt gödselmedel.

Yara Polysulfhate

Klorfattig och anpassad till potatis och grönsaker. Innehåller 12% kalium, 19% svavel och 4% magnesium.

Kieserit

Magnesium– och svavelhaltigt gödselmedel för jordar med lågt magnesiumtal. Innehåller 15% magnesium och 20% svavel. Ger en snabb effekt och kan användas till alla grödor. KRAV-godkänt gödselmedel.

VÅRUTSÄDE

Vi erbjuder ett brett utsädessortiment till vårsådden.

När det gäller fodermajs erbjuder vi tillsammans med maskinstationerna ett paketpris på sådd, startgödsel och frö.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

Vårutsäde 2022

 • VÅRKORN
 • VÅRVETE
 • VÅRRÅGVETE
 • HAVRE
 • ÅKERBÖNA
 • ÄRTOR
 • GRÖNFODER
 • MAJS
VÅRKORN

RGT Planet: Har mycket hög avkastning, är mjöldaggsresistent och nematodsresistent. Finns både som foder- och maltkorn. Mognar medeltidigt.

Skyway: Har hög avkastning med stor kärna, har ett långt strå med god stråstyrka, samt motståndskraftig mot sjukdomar. Finns som foderkorn.

Laureate: Frisk sort med långt strå. Säljs som maltkorn och foderkorn. Kan dock bara lämnas till Vallberga Lantmän som maltkorn i eftersäsong 2022. Laureate kommer bli maltkornssort på Vallberga Lantmän 2023.

Ellinor: Frisk sort med långt och stabilt strå. Det är en medeltidig sort. Säljs som foderkorn.


VÅRVETE

Sibelius: Har hög avkastning och rymdvikt, är frisk, har något kortare strå och god stråstyrka. Finns som kvarnvete och fodervete.

Diskett: Har hög avkastning och god motståndskraft mot sjukdomar. Diskett har en god stråstyrka och stabilt falltal

VÅRRÅGVETE

Milewo: Har hög avkastning, långt strå samt hög ogräskonkurrens

HAVRE

Symphony: Hög avkastning, goda stråegenskaper och bra stråstyrka, samt bra kärnkvalitet. Finns i EKO samt både som gryn- och foderhavre.

ÅKERBÖNA

Lynx: Har en hög avkastning med hög proteinhalt. Lynx är en brokblommig sort med låg tusenkornsvikt.

Tiffany: Har en låg tusenkornsvikt och hög proteinhalt, är brokblommig. Finns även som EKO.

ÄRTOR

Eso: Är en foderärt med låg tusenkornsvikt och hög proteinhalt. Kan inte levereras till Vallberga Lantmän i skörd 2022. Finns även som EKO.

GRÖNFODER

Ärt/Havre: Finns även som EKO. Har 49% havre och 51% ärtor.

Ärt/Korn: Finns även som EKO. Har 49% korn och 51% ärtor.

MAJS

Vallberga Premium: En tidig sort med medelhög planta och med fin kolvsättning. FAO 180

Activate: Har en tidig mognad, hög smältbarhet i kombination med hög stärkelseskörd, samt är odlingssäker på kalla platser. FAO 150

Ambition: Är en tidig sort, robust med högt stärkelseinnehåll och stärkelseskörd, utmärkt stjälkstyrka. FAO 180

KWS Autens: Har en hög avkastning, frisk sort med hög stärkelseskörd. FAO 170

Belami: Ny sort i Sverige, har hög stärkelsehalt och hög stärkelseskörd, är en medelsen sort. FAO 200

Trooper: Ny sort i Sverige med tidig mognad, är en robust planta med god stjälkstyrka, samt hög stärkelseskörd. FAO 160

HÖSTUTSÄDE

Vi erbjuder ett brett utsädessortiment till höstsådden. Läs mer i vår folder.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

Höstutsäde 2021

 • HÖSTRAPS
 • HÖSTVETE
 • HÖSTKORN
 • RÅGVETE
 • HÖSTRÅG
HÖSTRAPS

Artemis: Den har mycket goda stjälkegenskaper och snabb etablering. Artemis är phomaresistent och har hög tusenkornsvikt. Artemis ger en tidig skörd.

Dariot: Dariot har bra stjälkegenskaper, passar utmärkt till olika jordtyper och är drösningsresistent. Lämplig för normal till sen sådd genom snabb höstutveckling.

DK Explicit: Hybrid med hög råfettskörd, är phoma- och drösningsresistent. Lämpar sig väl för tidig sådd på grund av sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. Har en god vinterhärdighet.

DK Exteel: Exteel har en hög oljehalt, samt är drösnings- och phomaresistent.

Crome: Sort som är klumrotsresistent.

HÖSTVETE

Pondus: Pondus är vår egen sort och är nummer 1 på avkastning vid försök i Sverige 2020. Den har en mycket god vinterhärdighet. Pondus är en frisk sort med goda stråegenskaper.

Informer: Ger en mycket hög avkastning, har en frisk stor kärna och ett långt strå och goda stråegenskaper.

Praktik: Det är ett högavkastande kvarnvete med god bakningskvalitet. Praktik mognar tidigt, är vinterhärdig och har ett säkert falltal. Sorten är kvarnens favorit även vid lägre proteinhalt.

RGT Reform: Brödvetesort med god avkastning och vinterhärdighet. Den har ett kortare strå med god stråstyrka, hög rymd- och tusenkornsvikt, samt ett stabilt falltal.

HÖSTKORN

KWS Wallace: Det är en högavkastande 6-rads sort. Wallace är en frisk sort med god stråstyrka.

Astaire: Astaire är en frisk sort med goda stråegenskaper.

RÅGVETE

Probus: En sort med hög avkastning och god sjukdomsprofil, särskilt mot gulrost. Den har ett något kortare strå

HÖSTRÅG

KWS Vinetto: En ny sort med mycket hög avkastning. Vinetto har en mycket hög avkastning, ett lite kortare strå med god stråstyrka.

Herakles: Hybridråg med pollenplus. Herakles har en bra sjukdomsprofil, bra avkastning, hög halt av protein, god stråstyrka och falltalsstabilitet.

VALLFRÖ

Vallberga Lantmän har tagit fram egna vallfröblandningar, anpassade för våra kunder i vårt växande kundområde.

Det går givetvis fortfarande att beställa sin egna gårdsanpassade vallfröblandning. Kvantiteten ska då vara över 300 kg.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

VL Intensiv Turbo

En högavkastande och mycket intensiv blandvall med rörsvingelhybriden Hykor. Innehåller även eng.rajgräs för god smaklighet. För de intensivaste skördesystemen. Kräver 3-4 skördar per år.

VL Intensiv Top

Blandvall innehållande rörsvingeln Karolina. För ett intensivt skördesystem där man önskar en något senare sködetidpunkt. 3-4 skördar per år.

VL Intensiv Gräs

Lättetablerad ren gräsblandning med rörsvingelhybriden Hykor. För mycket intensiva skördesystem där man inte önskar någon inblandning av klöver. Kräver 3-4 skördar per år.

VL Intensiv Lusern

En 2-3 årig slåttervall med lusern som bidrar med en bättre torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar bra till dig med stort behov av extra protein i foderstaten. Lusern lämpar sig bäst på jordar med högt pH-värde. 3 skördar per år.

VL Classic

Klassisk blandvall med ganska högt innehåll av eng.rajgräs, vilket gör den smaklig och lättensilerad. Baljväxtandelen håller en jämn nivå över åren. 2-3 skördar per år. Kan efterbetas.

VL Härdig

Allround blandvall utan vitklöver för ett lite tuffare klimat. 2-3 skördar per år.

VL Rät

En härdig blandning utan eng.rajgräs.

VL Universal Gräs

Högavkastande intensiv ren gräsblandning. För 2-3 skördar per år. Kan efterbetas.

VL Får

En intensiv blandvall med vitklöver, för ensilage och bete till får.

VL Hästhö

Uthållig och säker blandning av timotej och ängssvingel, utmärkt för höskörd.

VL Betesmark

En uthållig blandning för fleråriga betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter.

VL Gräsbete

En ren gräsblandning för betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter.

VL Mångfald ettårig

En blandning för att öka den biologiska mångfalden. Tilldragande för pollinerande insekter. För ettårig vall. Även för ekologisk odling.

Produktblad

VL Mångfald flerårig

En blandning för att öka den biologiska mångfalden. Tilldragande för pollinerande insekter. För flerårig vall. Även för ekologisk odling.

Produktblad

GEV Top

Blandvall innehållande rörsvingeln Karolina. För ett intensivt skördesystem där man önskar en något senare sködetidpunkt. 3-4 skördar per år. Ekologisk odling.

GEV Classic

Klassisk blandvall med ganska högt innehåll av eng.rajgräs, vilket gör den smaklig och lättensilerad. Baljväxtandelen håller en jämn nivå över åren. 2-3 skördar per år. Kan efterbetas. Ekologisk odling.

GEV Hästhö

Uthållig och säker blandning av timotej och ängssvingel, utmärkt för höskörd. Ekologisk odling.

GEV Betesmark

En uthållig blandning för fleråriga betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter. Ekologisk odling.

ENSILERING

Vi har ett komplett sortiment av tillsatsmedel för ensilering. Det gäller både syrabaserade och saltbaserade tillsatsmedel för alla olika typer av ensilage, både med låga och höga TS-innehåll, gräsensilage och majsensilage. Det finns också tillsatsmedel för att motverka varmgång i TMR-mixer, propionsyra för spannmålskonservering och myrsyra till pH-sänkning i svinfoder.

 • Konsil LP
 • Konsil Ultra
 • Konsil Majs
 • Konsil MP
 • Konsil MPE
 • Konsil TMR Fullfoder
 • Konsil Myrsyra
 • Konsil Propionsyra

Vi erbjuder även ett stort sortiment av ensileringsplast och tillbehör för ensilering.

 • Planfilm
 • Underlagsfolie
 • Rundbalsfolie
 • Pressgarn
 • Fågelskyddsnät
 • Sandsäckar

Vallberga Lantmän är ansluta till SvepReturs återvinningssystem. Anslut dig gärna till sms tjänsten för att få insamlingstider i ditt län. Skicka ett SMS med ordet ”Lantbruksplast” följt av ditt län till 71140. Exempel: Lantbruksplast Halland.

VÄXTSKYDD

Vallberga Lantmän erbjuder ett brett sortiment av växtskyddspreparat. Välkomna att planera och beställa växtskyddsprodukter tillsammans med oss på Vallberga Lantmän, vi ställer även upp med rådgivning i fält.

Kontakta oss, så skickar vi ett exemplar av vår växtskyddskatalog.

KONTAKT VÄXTODLING

PETER HANSSON

Säljare Odling, Spannmål

0430-162 17

peter@vallberga.nu

GLENN KAUFELDT

Säljare Odling, Ensilering

0430-162 36

glenn@vallberga.nu

ELNA SVENSSON

Säljare Diesel, Ensileringsplast

0430-162 04

elna.svensson@vallberga.nu