Kallelse till Årsstämma

Medlemmar i Vallberga Lantmän ek. för. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den
22 mars 2022 kl19.00 Gullbrannagården, Gullbranna.

Gästtalare: Thomas Petersson och det lilla förlustjordbruket!

Mat serveras kl18.00-18.45. Anmälan till maten senast den 15 mars

till info@vallberga.nu eller 0430-162 00. Ange ev. allergier.

Årsredovisningen kommer separat på posten till alla medlemmar.

Välkomna!

Styrelsen