Kallelse till Årsstämma

Medlemmar i Vallberga Lantmän ek. för. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 mars 2023 kl19.00 Gullbrannagården, Gullbranna.

Gästtalare: Isabel Moretti, Svenskt Kött
Konsumtionstrender och framtid för svenskt kött.

Mat serveras kl18.00-18.45. Anmälan till maten senast den 21 mars
till info@vallberga.nu eller 0430-162 00. Ange ev. allergier.
Årsredovisningen kommer separat på posten till alla medlemmar.  
Välkomna!
Styrelsen