Nätet fungerar igen!
Nu funkar allt som det ska igen. Tack för ditt tålamod!