SPANNMÅLSHANTERING MED HÖG KVALITET

Vid våra egna anläggningar i Hov och Vallberga samt hos våra samarbetspartners på Ågård och i Vistorp tar vi årligen emot ca 80 000 ton spannmål, oljeväxter och trindsäd från våra leverantörer som mestadels består av medlemmar och övriga kunder. Vi kan erbjuda hämtning av ert spannmål om det önskas.


De senaste åren har vi utvecklat mottagningsanläggningarna för att processen ska bli effektivare och för att minska köerna. Vi har tex investerat i en automatvåg i Hov där leverantörerna själva väger ut, vilket har resulterat i en ökad mottagnings-kapacitet. På vår största anläggning i Hov torkar vi med direktverkande linjegasbrännare som drivs med biogas. Biogas är mycket miljövänligt och energieffektivt och är ett av de energislag som ger allra störst klimatnytta. Genomsnittlig biogas som drivmedel är nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp. 


Samtliga leveranser analyseras i vårt eget laboratorium i Hov. För att säkerställa spårbarhet sparas analyser och referensprover från samtliga leveranser. Vid inlagring kyls spannmål, oljeväxter och trindsäd snabbt och effektivt för att kunna hålla en stabil temperatur i våra silos och planlager. Temperaturen loggas kontinuerligt och vi har en ständig kontroll över hanteringen, allt för att kunna säkerställa en hög kvalité.

Marknaden är mycket rörlig och vi bevakar dagspriserna och marknadsrapporter noggrant.

Kontakta oss gärna för rådgivning och/eller hjälp med att säkra dina försäljningspriser. Det finns också möjlighet att legolagra spannmål hos oss för att användas i foder eller för att säljas vid ett senare tillfälle.


För att minska belastningen på Hovsvägen uppmanar vi samtliga leverantörer att välja väg 24 till och från anläggningen.

ÖPPETTIDER HOV

Måndag - Fredag: 07.15 - 16.15

Under skörd utökar vi våra öppettider för mottagning av spannmål.

Dessa öppettider uppdateras dagligen på vår hemsida, mina sidor, telefon 0430-234 21 och Facebook Vallberga Lantbruk.


För att minska belastningen på Hovsvägen uppmanar vi till att leveranser till och från anläggningen sker via väg 24.

GODA RÅD

FUSARIUM

Riktlinjer för att undvika fusariumtoxiner i spannmål

PRIMA SPANNMÅL

Så fort axet slagits av har spannmålet gått från att vara gröda till att istället vara livsmedel eller foderråvara. Därför är det mycket viktigt att man från början tänker på att hantera sin spannmål på ett hygieniskt riktigt sätt. På så sätt säkrar man inte bara att det blir en prima vara, dvs en god kvalitet på maten och fodret, utan det är också ett bra sätt att se till att få ett bra pris för sin produkt.

SAI-certifierade för spannmål och oljeväxter

Det är viktigt för oss att visa att vi är och vill vara en del av det hållbara lantbruket. Därför har vi valt att certifiera oss enligt SAI för spannmål och oljeväxter. Bevis på en hållbar växtodling är en viktig produktegenskap för många av våra spannmålskunder och en förutsättning för att göra affärer med globala livsmedelsföretag. Vi är sedan 2021 anslutna till Sustainable Agriculture Initiative (SAI) vilket fritt översatt betyder ”Initiativ för hållbart lantbruk”.


SAI är en välkänd internationell standard för hållbar livsmedelsproduktion och används av många globala livsmedelsföretag. Med hjälp av SAI:s system kan vi visa att våra spannmålsleverantörers odling är hållbar på ett sätt som går att kommunicera till våra kunder.


Systemet bygger på att slumpmässigt utvalda spannmålsodlare fyller i ett frågeformulär och att några av dessa slumpmässiga utvalda odlare sedan följs upp med en extern kontroll av certifierat kontrollorgan. Frågeformuläret innehåller frågor om bland annat växtskydd, växtnäring, arbetsmiljö samt hälsa och säkerhet.

Här hittar du vårt

certifikat för SAI


Är du intresserad att veta mer om SAI?

Kika in på deras hemsida.