VÄXTODLING FÖR BÄSTA ODLINGSRESULTAT

Växtodlingen utgör själva grunden för lantbruket. Vi ser som vår uppgift att erbjuda våra medlemmar och kunder kompetent växtodlingsservice och enkel tillgång till alla de växtodlingsprodukter som behövs för att driva ett modernt jordbruk med hög avkastning. Vi har ett brett sortiment som täcker in de flesta grödor. 


Under hela växtodlingssäsongen finns vi tillgängliga som rådgivare och låter våra medlemmar och kunder dra nytta av den kunskap och erfarenhet som finns i föreningen. Vi har etablerade samarbeten med maskinstationer vilka utför kalkning, sprutning, majssådd och ensilering. Vi tittar på olika försök i Sverige och Danmark och håller oss ständigt uppdaterade baserat på kvalificerad forskning och utveckling.


Våra produkter t ex fröer, utsäde, kalk, växtnäring och växtskyddsmedel är av hög kvalitet. Produkterna kommer från ledande leverantörer och säljs till konkurrenskraftiga priser.


Vi välkomnar både nya och gamla kunder att planera sin växtodling tillsammans med oss. Vi är noga med att anpassa växtodlingen utifrån din gårds förutsättningar och marknadens behov. Vi gör gärna gårdsbesök.

Välkommen att kontakta oss.

KALK

Kalkning är grunden för lönsam växtodling

Med kalkning förenar du en långsiktig hållbar växtodling med högre avkastning.

 • Försurande ämnen i marken neutraliseras
 • De flesta näringsämnena blir mer tillgängliga för växten
 • Daggmaskar och mikroorganismer i marken stimuleras
 • Växtrester och annat organiskt material omvandlas snabbare till mull
 • Markstrukturen förbättras vilket ger ökad vattengenomsläpplighet, lättare jordbearbetning och ökad rotutveckling
 • Vid gott kalktillstånd binds tungmetaller, tex kadmium, hårdare i marken och halten i växterna minskar
 • Vi erbjuder kalk med och utan magnesium
 • Kontakta säljare för rätt sorts kalk till din mark

Markkartering

Aktuell markkartering är ett bra verktyg i strävan mot en god odlingsekonomi. Vi erbjuder markkartering i samarbete med LMI. Provtagning utförs av extern provtagare. Undvik att ta prover mindre än 1 månad efter gödsling och 1 år efter kalkning.

Markkartering görs lämpligast efter skörd.

VÄXTNÄRING

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

YaraBela NS 27-4 Axan

Axan är ett kvävegödselmedel med måttlig svavelhalt. Innehåller en mindre mängd magnesium. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.

Suprasalpeter N27

Suprasalpeter N27 är ett kvävegödselmedel med lika delar ammonium och nitratkväve. Produkten innehåller en hög halt magnesium.

YaraBela NS 24-6 Sulfan

Sulfan är en kväveprodukt med högt svavelinnehåll anpassat till oljeväxter. I vall passar Sulfan då P och K tillförs med annan gödning eller stallgödsel.

YaraLiva N 15,5 Kalksalpeter

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en högre kväveeffektivitet och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel.

Import NS 27-4

Import NS från Achema eller Anwill med måttlig svavelhalt anpassad för spannmåls– och växtodling.

YaraMila Raps NPK 17-5-10

YaraMila Raps är ett P– och K– starkt gödselmedel med extra mycket svavel och bor, samt en mindre mängd magnesium. Produkten är framtagen för att passa speciella näringsbehov som oljeväxter och andra kålväxter har.

YaraMila NPK 20-5-10

Passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.

YaraMila NPK 21-3-10

Passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll.

YaraMila NPK 24-4-5

Ett gödselmedel för jordar i fosfor– och kaliumklass III.

YaraMila NPK 26-3-5

En kvävestark produkt för jordar med relativt högt kalium– och fosforinnehåll.

YaraMila Promagna NPK 8-5-19

Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikronäring och är klorfri.

YaraMila Promagna NPK 11-5-18

Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller en bredd av mikronäring och är klorfri.

YaraMila Höst NPK 8-10,5-20 MN

Produkten passar främst på lättare jordar och på jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och K på grund av nivån och relationen mellan fosfor och kalium. Kvävet är i form av ammonium.

YaraMila Höst NPK 10-14-12

Höst 10-14-12 är specialgjord för lätta lerjordar och lerjordar med bra kaliumstatus.

Yara Mila Probeta NPK 15-4-8

Probeta är ett gödselmedel speciellt framtaget för sockerbetans näringsbehov och för att passa svenska jordar. Med en giva tillförs alla näringsämnen betan behöver.

Map NP 12-23

Fosforgödselmedel för höstgödsling vid sådd av stråsäd på jordar med relativt högt kaliuminnehåll, eller som startgiva för majs.

Yara PK 11-21

PK-gödselmedel för höstgödsling av höstsäd på jordar med kaliumbehov samt för gödsling av baljväxter på våren.

Yara Superfosfat P 20

Fosforgödselmedel för jordar med lågt fosforinnehåll och relativt högt kaliuminnehåll.

Kalisalt K50

Kaliumklorid med 50% kaliuminnehåll för kaliumgödsling främst till vall.

Besal Na38

Natriumgödselmedel till sockerbetor.

Patentkali (Kalimagnesia)

Klorfattigt gödselmedel innehållande 25% kalium, 6 % magnesium och 18% svavel. KRAV godkänt gödselmedel.

Kaliumsulfat

Ett klorfritt kaliumgödselmedel innehållande 41,5% kalium och 18% svavel. KRAV godkänt gödselmedel.

Yara Polysulfhate

Klorfattig och anpassad till potatis och grönsaker. Innehåller 12% kalium, 19% svavel och 4% magnesium.

Kieserit

Magnesium– och svavelhaltigt gödselmedel för jordar med lågt magnesiumtal. Innehåller 15% magnesium och 20% svavel. Ger en snabb effekt och kan användas till alla grödor. KRAV-godkänt gödselmedel.

VÅRUTSÄDE

Vi erbjuder ett brett utsädessortiment till vårsådden.

När det gäller fodermajs erbjuder vi tillsammans med maskinstationerna ett paketpris på sådd, startgödsel och frö.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

Vårutsäde 2024

 • VÅRKORN
 • VÅRVETE
 • VÅRRÅGVETE
 • HAVRE
 • ÅKERBÖNA
 • ÄRTOR
 • GRÖNFODER
 • MAJS
VÅRKORN

Skyway: En högavkastande sort med stor kärna. Den är motståndskraftig mot sjukdomar, samt har långt strå och god stråstyrka. Finns både som malt- och foderkorn.

Produktblad Skyway

Laureate: Har stor kärna med något kortare strå. Det är en ledande sort med hög avkastning. Det är en frisk sort med god motståndskraft mot svampsjukdomar. Finns både som malt-och foderkorn.

Produktblad Laureate

Firefoxx: Den har god stråstyrka och hög avkastning, samt är nematodresistent. Säljs som foderkorn.

Ellinor: Frisk sort med långt och stabilt strå. Det är en medeltidig sort. Säljs som foderkorn.

Sortblandning: En blandning av Firefoxx, Laureate och Skyway. Sortblandning har en stabil avkastning och friskare bestånd, 3 sorter med olika egenskaper. Finns som foderkorn.

Severi: Högavkastande 6-rads korn med bra motståndskraft mot sjukdomar. Severi har tidig mognad.

Annika: En sort med hög avkastning, medeltidig sort. Sorten är nematodresistent. Säljs som foderkorn.

VÅRVETE

Sibelius: Har hög rymdvikt, är frisk med utmärkta kärnegenskaper.

VÅRRÅGVETE

Argus: En frisk sort med god stråstyrka. Argus mognar tidigare med hög tusenkornsvikt och bra rymdvikt.

HAVRE

Symphony: Hög avkastning, goda stråegenskaper och bra stråstyrka, samt bra kärnkvalitet. Finns i EKO samt både som gryn- och foderhavre.

Produktblad Symphony

Scotty: Hög avkastande sort med ett längre strå. En sort med bra kärnkvalitet. Finns både som gryn- och foderhavre.

ÅKERBÖNA

Lynx: Har en hög avkastning med hög proteinhalt. Lynx är en brokblommig sort med låg tusenkornsvikt.

Tiffany: Har en låg tusenkornsvikt och hög proteinhalt, är brokblommig. Finns även som EKO.

ÄRTOR

Saxon: En foderärt med låg tusenkornsvikt. Den kan inte levereras till Vallberga Lantmän i skörd 2023. Finns även som EKO.

GRÖNFODER

Ärt/Havre: Finns även som EKO. Har 49% havre och 51% ärtor.

Ärt/Korn: Finns även som EKO. Har 49% korn och 51% ärtor.

MAJS

Saxon: Är en medeltidig sort med god stärkelseskörd. Det är en medelhög sort. FAO 175

Prosperiti: Ny sort. En medeltidig sort med mycket hög stärkelseskörd. FAO 180

Sortblandning: Ny sort med en blandning av Conclusion, Gatsby och Saxon med mycket säker etablering. Sortblandningen ger en större genetisk variation. FAO 180

Trooper: Sort med tidig mognad, är en robust planta med god stjälkstyrka, samt hög stärkelseskörd. FAO 160

HÖSTUTSÄDE

Vi erbjuder ett brett utsädessortiment till höstsådden. Läs mer i vår folder.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

Höstutsäde 2023

 • HÖSTRAPS
 • HÖSTVETE
 • HÖSTKORN
 • RÅGVETE
 • HÖSTRÅG
HÖSTRAPS

Artemis: Den har mycket goda stjälkegenskaper och snabb etablering. Artemis är phomaresistent och har hög tusenkornsvikt. Artemis ger en tidig skörd.

Dazzler: Dazzler har ett brett såfönster med god vinterhärdighet. Det är en phomaresistent hybridraps med hög avkastning och hög oljehalt.

Auckland: Sort med brett såfönster, hög avkastning, med hög oljehalt och är phomaresistent.

DK Expansion: Sort med god vinterhärdighet och hög oljehalt. DK Expansion är phoma- och drösningsresistent.

HÖSTVETE

Pondus: Pondus är vår egen sort och är nummer 1 på avkastning vid försök i Sverige 2020, 2021 och 2022 i vårt område. Den har en mycket god vinterhärdighet. Pondus är en frisk sort med goda stråegenskaper. Resistens mot röd vetemygga.

Informer: Ger en mycket hög avkastning, har en frisk stor kärna och ett långt strå och goda stråegenskaper.

Sortblandning: Tre sorter höstvete Pondus, Informer och Terence med olika egenskaper. En blandning som ger en stabil avkastning och friskare bestånd.

Etana: Brödvetesort med god avkastning och vinterhärdighet. Den har hög tusenkornsvikt och god sjukdomsprofil. Sort som tål väderväxlingar bättre i försök.

HÖSTKORN

KWS Wallace: Högst avkastande 6-radskorn 2021. Wallace är en frisk sort med god stråstyrka.

Bordeux: Ett 2-radskorn med hög rymdvikt. Sort med god stråstyrka och kortare strå.

RÅGVETE

Probus: En sort med hög avkastning och god sjukdomsprofil, särskilt mot gulrost. Den har ett något kortare strå.

Bilbouque: Bilbouque har mycket hög avkastning och stråstyv med ett längre strå.

HÖSTRÅG

KWS Rotor: KWS Rotor har en god stråstyrka och hög rymdvikt. Sorten ger en hög avkastning med god vinterhärdighet. KWS Rotor har en god sjukdomsprofil mot mjöldryga.

Astranos: En sort med hög proteinhalt och god stråstyrka. God sjukdomsprofil mot mjöldryga.

VALLFRÖ

Vallberga Lantmän har tagit fram egna vallfröblandningar, anpassade för våra kunder i vårt växande kundområde.

Det går givetvis fortfarande att beställa sin egna gårdsanpassade vallfröblandning. Kvantiteten ska då vara över 300 kg.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

Klöver Turbo

En högavkastande och mycket intensiv blandvall med rörsvingelhybriden Hykor. Innehåller även engelskt rajgräs för god smaklighet. Passar bra till de intensivaste skördesystemen. Kräver 3-4 skördar per år.

Klöver Top

Blandvall innehållande rörsvingel Karolina. För ett intensivt

skördesystem där man önskar en något senare skördetidpunkt.

3-4 skördar per år.

Intensiv Öst

Intensiv och härdig vallfröblandning innehållande timotej. Särskilt lämpad för det något kallare och tuffare klimatet i Småland. 3-4 skördar per år

Gräs Turbo

Lättetablerad ren gräsblandning med rörsvingelhybriden Hykor. För mycket intensiva skördesystem där man inte önskar någon inblandning av klöver. Kräver 3-4 skördar per år.

Gräs Top

Lättetablerad ren gräsblandning med rörsvingel och engelskt rajgräs. För intensiva skördesystem där man inte önskar någon inblandning av klöver. Kräver 3-4 skördar per år.

Lusern Turbo

En 2-3 årig slåttervall med lusern och hundäxing som bidrar med en bättre torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar bra till dig med stort behov av extra protein i foderstaten. Lusern lämpar sig bäst på jordar med högt pH-värde. 3 skördar per år.

Lusern Top

En 2-3 årig slåttervall med lusern som bidrar med en bättre

torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar bra till dig med stort behov av extra protein i foderstaten. Lusern lämpar sig bäst på jordar med högt pH-värde. 3 skördar per år.

Classic

Klassisk blandvall med ganska högt innehåll av engelskt rajgräs, vilket gör den smaklig och lättensilerad. Baljväxtandelen håller en jämn nivå över åren. 2-3 skördar per år. Kan efterbetas.

Härdig

Allround blandvall utan vitklöver för ett lite tuffare klimat. 2-3 skördar per år.

Universal Gräs

Högavkastande intensiv ren gräsblandning. För 2-3 skördar per år. Kan efterbetas.

Får

En intensiv blandvall med vitklöver, för ensilage och bete till får.

Hästhö

Uthållig och säker blandning av timotej och ängssvingel, utmärkt för höskörd.

Betesmark

En uthållig blandning för fleråriga betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter.

Gräsbete

En ren gräsblandning för betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter.

Mångfald ettårig

En blandning för att öka den biologiska mångfalden. Tilldragande för pollinerande insekter. För ettårig vall. Även för ekologisk odling.

Produktblad

Mångfald flerårig

En blandning för att öka den biologiska mångfalden. Tilldragande för pollinerande insekter. För flerårig vall. Även för ekologisk odling.

Produktblad

GEV Intensiv Top

Blandvall innehållande rörsvingeln Karolina. För ett intensivt skördesystem där man önskar en något senare sködetidpunkt. 3-4 skördar per år. Ekologisk odling.

GEV Intensiv Lusern Top

En 2-3 årig slåttervall med lusern som bidrar med en bättre

torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar bra till dig med stort behov av extra protein i foderstaten. Lusern lämpar sig bäst på jordar med högt pH-värde. 3 skördar per år. Ekologisk odling.

GEV Classic

Klassisk blandvall med ganska högt innehåll av eng.rajgräs, vilket gör den smaklig och lättensilerad. Baljväxtandelen håller en jämn nivå över åren. 2-3 skördar per år. Kan efterbetas. Ekologisk odling.

GEV Hästhö

Uthållig och säker blandning av timotej och ängssvingel, utmärkt för höskörd. Ekologisk odling.

GEV Betesmark

En uthållig blandning för fleråriga betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter. Ekologisk odling.

ENSILERING

Vi har ett komplett sortiment av tillsatsmedel för ensilering. Det gäller både syrabaserade och saltbaserade tillsatsmedel för alla olika typer av ensilage, både med låga och höga TS-innehåll, gräsensilage och majsensilage. Det finns också tillsatsmedel för att motverka varmgång i TMR-mixer, propionsyra för spannmålskonservering och myrsyra till pH-sänkning i svinfoder.

 • Konsil LP
 • Konsil Ultra
 • Konsil Majs
 • Konsil MP
 • Konsil MPE
 • Konsil TMR Fullfoder
 • Konsil Myrsyra
 • Konsil Propionsyra

Vi erbjuder även ett stort sortiment av ensileringsplast och tillbehör för ensilering.

 • Planfilm
 • Underlagsfolie
 • Rundbalsfolie
 • Pressgarn
 • Fågelskyddsnät
 • Sandsäckar

Vallberga Lantmän är ansluta till SvepReturs återvinningssystem. Anslut dig gärna till sms tjänsten för att få insamlingstider i ditt län. Skicka ett SMS med ordet ”Lantbruksplast” följt av ditt län till 71140. Exempel: Lantbruksplast Halland.

VÄXTSKYDD

Vallberga Lantmän erbjuder ett brett sortiment av växtskyddspreparat. Välkomna att planera och beställa växtskyddsprodukter tillsammans med oss på Vallberga Lantmän, vi ställer även upp med rådgivning i fält.


Kontakta oss, så skickar vi ett exemplar av vår växtskyddskatalog.

KONTAKT VÄXTODLING

ROLF LINDHOLM

Säljare Odling, Spannmål

0430-162 01

rolf.lindholm@vallberga.nu

GLENN KAUFELDT

Säljare Ensilering, Odling, Spannmål

0430-162 36

glenn@vallberga.nu

ELNA SVENSSON

Säljare Diesel, Ensileringsplast

0430-162 04

elna.svensson@vallberga.nu