Kallelse till Årsstämma
Medlemmar i Vallberga Lantmän ek. för. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 22 mars 2022 kl19.00 Gullbrannagården, Gullbranna. Gästtalare: Thomas Petersson och det lilla förlustjordbruket! Mat serveras kl18.00-18.45. Anmälan till maten senast den 15 mars till info@vallberga.nu eller 0430-162 00. Ange ev. allergier. Årsredovisningen kommer separat på posten till alla medlemmar. Välkomna! Styrelsen